Welkom bij de stamboom website voor de familie van 't Hoog.

Sinds april/mei 2014 is de website sterk aangevuld. Voorheen was de stamvader van de grootste tak ene Jan van 't Hoog met een ingeschat geboortejaar van 1707. Nu zijn zijn ouders gevonden, en gaat die tak terug tot aan ongeveer 1590. Daarnaast is het nu voor de grootste tak bekend waar precies de naam van 't Hoog vandaan komt.

In (Neder)Slingeland, Giessen-Nieuwkerk, staat de boerderij 't Hoogh.

Een familie Vlieguyt woonde daar vanaf 1687 voor 30 jaar. Een aantal van de (klein)kinderen trokken later weg, en hebben de achternaam van (afkomstig van) 't Hoog aangenomen.

Via o.a. zijn achterkleinzoon, Gijsbert 1764, is Jan Bastiaansz (van 't Hoog) Vlieguyt (1678) de stamvader van mogelijk 80% van de huidige vtHoogen in Nederland. Gijsbert 1764 zorgde o.a. voor vertakkingen rondom Benschop, IJsselstein, Alphen en later Rotterdam. Maar ook naar de Betuwe (Zoelmond/Buren) en later ook naar Weesp, Amsterdam en Den Haag.

Een oom van Gijsbert 1764, Arij Gijbertse van 't Hoog 1733, ging terug naar het "hartland" van de van 't Hoogen in de Alblasserwaard. Hij zorgde daar voor vertakking die vooral rondom Hardinxveld-Giessendam bleven wonen, maar met latere vertakkingen ook naar o.a. Rotterdam.

Er zijn nog twee andere takken, met elk eigen stamvaders, die een huidige generatie vtHoogen hebben. En daarnaast nog drie klusters met vtHoogen waarvan de achternaam in de mannelijke lijn lijkt te zijn uitgestorven.

Ten eerste is er Cornelis Theunisse van 't Hoog, geboren ongeveer 1680. Hij is de stamvader van de vtHoogen die zicht vestigde rondom Tricht, met een grote vertakking in het Westland. Hij heeft zelf bij zijn trouwen opgegeven dat hij in Giessen-Nieuwkerk is geboren. En dat is heel dicht in de buurt van de boerderij 't Hoogh dus. (Neder)Slingeland behoorde bij de kerk van Giessen-Nieuwkerk. Probleem is dat er geen Teunis voorkomt in de familie Vlieguyt. De naam Theunisse geeft aan dat zijn vader een Teunis was. Tweede probleem is dat de geboorteinschrijvingen in Giessen-Nieuwkerk ongeveer in 1680 ophouden, en er is nadien geen combinatie Teunis & Cornelis (als vader en zoon) te vinden.

Het valt waarschijnlijk nooit te bewijzen, maar ik heb het gevoel dat Cornelis Theunisse van 't Hoog is geboren in dezelfde boerderij 't Hoogh (of in een van de naast gelegen boerderijen), en dat zijn ouders eerdere bewoners waren van voor 1687 toen de Vlieguyt familie daar kwam te wonen. Als dat waar is dan is de achternaam twee keer van dezelfde plaats gekomen.

Er is een groot probleem met deze theorie. Cornelis Theunisse heeft ook opgegeven dat hij voor zijn trouwen in Leerbroek woonde. In Leerbroek en Meerkerk waren twee klusters van 't Hoogen te vinden met de spelling Hoogs. Er zijn vele doop-registraties in die twee dorpen die verwijzen naar "Hoogs-Leerbroek" of "Hoogs-Blokland" (let op de S, die komt in de trouwregistratie van Cornelis Theunisse ook voor). Dus het is ook heel goed mogelijk dat Cornelis Theunisse de achternaam van 't Hoogs in Leerbroek zelf aangenomen heeft en dat er verder geen familiebanden bestaan met de Vlieguyt-vtHoog familie? Maar het is zelfs ook nog mogelijk dat de families van 't Hoogs uit Leerbroek en Meerkerk eerder op de boerderij 't Hoogh woonde, want de naam van de boerderij wordt sinds 1666 vermeld, maar kan al lang daar voor zijn gebruikt. Wij zullen het waarschijnlijk nooit weten, tenzij bv de namen van de bewoners van voor 1687 nog ergens geregistreerd staan?

Dan zijn er nog de vtHoogen waarvan de achternaam geen verband lijkt te hebben met de Alblasserwaard. Bij de Putten/Nijkerk tak heeft Jan Roeters als enige van zijn broers en zusters rondon 1800 de achternaam van 't Hoog aangenomen. Het is nog niet duidelijk waar die achternaam precies vandaan komt? Er lijken geen familieverbanden te bestaan tussen deze tak en de takken uit de Alblasserwaard. Deze tak heeft wel huidige generaties vtHoogen.

En verder is er de Noord-Holland tak die begint rond 1670, en door loopt tot rond 1900 waarna de achternaam in de mannelijke lijn uitsterft. Thans bestaat deze tak nog uit puzzelstukjes, en het heeft nogal wat werk nodig.

En tot slot is er een kluster in de Bollenstreek die begint rond 1645, en niet verder gaat dan ongeveer 1720, waarna de achternaam ook in de mannelijke lijn uitsterft. (Huidige generaties: jullie zijn gewaarschuwd :)


Zelf ben ik in Canada ook maar aan een nieuwe tak begonnen met de naamsverandering naar "van het Hoog", want die ['t] is in het buitenland niet uit te leggen. De website is ooit in 2000 gestart. Na een paar jaar sukkelen om de vele reacties goed te verwerken, is in 2006 de eerste versie van deze dynamische website opgezet. Dit voorjaar in 2014 is er begonnen aan de tweede versie. Ik moet jullie waarschuwen, het is echt een aan-en-af hobby project. Er werd vaak voor een paar weken aan gewerkt met nieuwe aanvullingen, en daar kreeg ik er weer genoeg aan, waarna het soms een jaar bleef liggen. Nu in het voorjaar van 2014 is er al 3 maanden aan gewerkt! Dit komt omdat er de laatste paar jaar vele archief scans online zijn gekomen, en er weer wat leuks te zoeken was. Er zijn dan ook vele nieuwe aanvullingen. Voor sommige takken zoveel dat het op een museum begint te lijken. Ik ga deze zomer alle takken weer langs, en dat neemt veel tijd in beslag. Maar het is wel de perfecte tijd om nieuwe aanvullingen te geven.

Er kan met deze nieuwe versie (zonder in te loggen) bij elk gezin foto's of document scans toe gevoegd worden. Het is daarmee geheel aan jullie of jullie zelf ook een museum willen maken van jullie tak. Ik wil jullie graag op weg helpen bij het zoeken van b.v. trouw en geboorte aktes. Het zou fantastisch zijn als voor de laaste generaties van elke tak een aantal foto's toegevoegd kunnen worden. Daarnaast is er een formulier per gezin waar jullie aantekeningen kunnen maken en aanvullingen kunnen vermelden die later kan verwerken.

En verder is er een discussie forum geinstaleerd waar berichten uitgewisseld kunnen worden, en zal er een facebook website gestart worden om naamgenoten als vrienden te verzamelen.

Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar Marco ... Hier is mijn tak